Den høje dæmning

Den Høje Dæmning er et af de vigtigste projekter, bygget i det sidste århundrede, da den forsyner Ægypten med vand og elektricitet samt sikrer landet mod risiko for oversvømmelse. Inden dæmningen blev bygget, oversvømmede Nilen hvert år bredderne, hvor vandet strømmede ned i Nil dalen fra dets østafrikanske afvandingsområde (Etiopien). Disse oversvømmelser medførte højvande og naturlige næringsstoffer og mineraler, der årligt berigede den frugtbare jord langs flodsletten og deltaet, hvilket gjorde Nildalen ideel til landbrug lige siden oldtiden.

Oversvømmelserne varierede hvert år; højvande kunne forårsagde udslettelse, mens lavvand forårsagede tørke, og mens Ægyptens befolkning voksede, var man nødt til at styre oversvømmelserne, og dermed både beskytte og støtte landbrugsjorden og de økonomisk vigtige bomuldsafgrøder.

Med det store reservoir, der blev dannet af Den Høje Dæmning, kunne oversvømmelserne mindskes og vandet gemmes til senere brug.

Efter revolutionen i juli 1952, annoncerede Præsident Nasser sit forslag om at bygge Den Høje Dæmning, men blev mødt med et vestlige afslag for et samarbejde. Derfor henvendte han sig til Sovjetunionen for både teknologisk og finansiel bistand. Resultatet blev den nuværende klippefyldte struktur.

Arbejdet begyndte d. 9. Januar 1960 og den færdige dæmning blev åbnet i foråret 1971. Denne gigantiske bygning er 111 m høj, 3.830 m i længden og ca. 1 km bred! Den har et vandkraftværk med 6 kanaler og 12 turbiner, der kan producere 2,1 mil. kilowatt (2,100 MW).