Ramadan måned eller Faste måneden (Del 1)

Ramadan er den måned, hvor Guden (Allah) overrakte Koranen til profeten Muhammed (fred & bønner på ham).

Fasten er en af de 5 muslimske søjler. Den falder altid i den Islamiske kalenders niende måned, og her skal man faste fra solopgang til solnedgang.

Man må hverken spise, drikke, ryge eller dyrke sex i dette tidsrum – Dette er for at mærke de samme følelser som de fattige, som ikke har råd til at købe deres daglige mad og drikkevarer, for at lære at holde selvkontrol, når man skal vente mange timer hver dag på at få sin mad, for at lære tålmodighed, når man venter mange timer, til solen går ned, for at lære at opføre dig ordentligt, da man ikke må lyve, snyde, skælde ud eller tænke dårligt om nogen eller på noget osv.