Et nyt kompleks, der repræsenterer en model af den mytiske Osiris’ grav er opdaget i Sheikh Abd el-Gourna, inde i den ikke-offentliggjorte grav Kampp -327-.
Den Kanarisk-Tuscan Arkæologiske Mission, instrueret af Dr. María Milagros Álvarez Sosa og vicedirektør Dr. Irene Morfini, i samarbejde med Statsministeriet for Antikviteter, holder koncession over to grave i Theben området Sheikh Abd el-Gourna: TT109 (Min’s grav) og Kampp -327- (anonym grav).
Mens Min’s næsten er helt upubliceret, bortset fra nogle forsøg på at tegne planer over den i det 20. århundrede samt en kort artikel skrevet af Philippe Virey i 1887, er Kampp -327- graven helt upubliceret. Arkitekturen i denne grav er ejendommelig, og repræsenterer en model af den mytiske Osiris’ grav, hvoraf Osireion ved Abydos (se plan) er den mest indlysende replika, der hidtil er kendt.

Tegning af: Raffaella Carrera. Min Project

Efter en tværgående hal, støttet af 5 søjler, fører en trappe ned til grundfjeldet, der videre fører til et kompleks dedikeret til Osiris, guden over Underverden. En statue af Osiris ligger i et kapel med et hvælvet loft midt i en indviklet konstruktion. Foran Osiris’ statue er der en trappe med en skakt skåret ind i den. Denne skakt går ned til omkring 9 meter, og fører til et rum og en anden skakt, som er omkring 6 meter dyb, og ender i den dybeste del af monumentet.

Foto af Paolo Bondielli. Min Project

Statuen af Osiris er omgivet af en korridor, som er beregnet til at isolere og beskytte den vigtigste del af komplekset.
Symbolikken om Osiris er meget tydelig her, da alle elementer, der minder om den mytiske “Osiris grav”, er til stede: en stor trappe 3,5 meter lang med 4 meter til loftet fra bunden, der fører til Underverdenen og en anden fører direkte til Osiris’ statue, som derfor er på et højere niveau og ideelt isoleret på “hans ø”; selve statuen af Osiris; den tomme korridor omkring den som symboliserer den kanal af vand (se Osireion i Abydos); den forventede gravkammer under statuen for at finde ud den afdøde med Osiris.
Sammenholdes dette kompleks med lignende grave, der indeholder Osiridiske elementer, i området (TT33 Petamenophis, TT34 Montuemhat, TT36 Ibi, TT37 Harwa, TT389 Basa, TT414 Ankhor i Assasif og TT223 Karakhamun i Syd Assasif), kan vi datere graven til 25. – 26. dynasti. Forekomsten af Osiridiske elementer i private grave er dokumenteret, så vidt vi ved, kun i 25. – 26. dynastier i disse store begravelses bygninger i Assasif området.

Foto af Matjaz Kacicnik. Min Project

Endvidere er der, på den vestlige side af korridoren omkring Osiris statuen, et værelse, der åbner op og indeholder en skakt. Denne skakt er omkring 7 meter dyb og præsenterer to tomme værelser på nord og sydsiden samt to værelser fyldt med murbrokker på den østlige og vestlige side. Værelset på den vestlige side, som blev inspiceret i den nuværende sæson, er et begravelseskammer dekoreret med relieffer, der repræsenterer kapeller med dæmoner samt guder der holder knive. Disse figurer, der løber langs med væggene, var beregnet til at beskytte og vogte den afdødes krop.

For mere information om Min Projektet, kan du besøge deres side her

Denne artikel blev præsenteret på Luxor Times Magazine‘s blog d. 1. januar 2015.

Ønsker du at se bjerget, hvor denne grav er fundet, kan du tage på en endagstur til Luxor, hvor du har mulighed for at besøge andre grave i Kongernes Dal.